Storvik-Hofors RK

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 12989 - Distrikt 2330 - Charternummer

Storviks Rotaryklubb började sin verksamhet 1956. Rotaryrörelsen hade då hunnit bli 51 år med spridning över hela världen. Den första rotaryklubben i Sverige bildades i Stockholm 1926. Den första klubben i vår närhet var Gefle, som fick sitt Charterbrev 1929 och Sandvikens första klubb tillkom år 1951.

I ett brev daterat 17 april 1956 skrev Claes Wallin till ett antal Storviksbor och inbjöd till ett informationsmöte på järnvägshotellet i Storvik den 22 april. Då var distrikts-guvernören Herman Sundin från Östersund närvarande.

Från detta möte finns ett protokoll bevarat som säger att ett 20-tal intresserade från Storvik och Ovansjö hade infunnit sig och att Claes Wallin redogjorde för regelverket.

Detta möte beslöt enhälligt om anslutning till Rotary International samt utsåg styrelse för den nya klubben, vars namn skulle vara Storviks Rotaryklubb. Till president valdes häradshövdingen i Gästriklands Västra Domsaga Ragnar Gunaeus.

Det första protokollförda veckosammanträdet, det vill säga veckobrev nr 1, daterar sig från den 15 oktober 1956. Där ser man att klubbens medlemsantal var 24 med 14 närvarande. Beslut fattades då om att klubbens territoriella område skulle vara Storviks köping och Ovansjö kommun. Så småningom utökades detta område till att också omfatta Hofors och Torsåker och klubbens namn ändrades till det nuvarande Storvik–Hofors Rotaryklubb.

Klubben samlas för närvarande klockan 18.30 varje onsdag under terminerna till måltid, föredrag och samtal på restaurang Anoden i Storvik.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 19
- Herrar 19
- Damer 0
Paul Harris Fellow 3
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Storvik Hofors RK

Restaurang Anoden
Hammarbyvägen 2
SE 81230 Storvik
Sverige

storvik-hofors@rotary.se