Presentation "Osäkerhet - Östersjöområdet"

onsdag 23 februari 2022

Thomas Ries (FHS)

Här återfinns den 23/2s presentationsunderlag. Thomas Ries.
210208 Ries - Östersjö-osäkerhet final.pdf