Rotary Basics

söndag 2 januari 2022

Rotary

Detta underlag kommer att vara grunden till vår genomgång den 12/1.

Dokumentet syftar till att lära sig om vad Rotary är och står för.


rotary_basics_en.pdf